สภาทนายความจังหวัด ภาค 1 เข้ารับพรปีใหม่

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1 นำประธานสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค 1 เข้าพบ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เพื่อขอพร เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 โดยมีนายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ร่วมรับพรปีใหม่ และในโอกาสนี้ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกันด้วย