ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. 2565-2568 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายเจษฎา ปิยะสุวรรณวานิช ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานและประเมินผลงานที่ผ่านมา พร้อมร่วมหารือกำหนดแนวทางการจัดรายการ Facebook Live YouTube และ TikTok จากนั้นนายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายได้ให้เกียรติถ่ายภาพกับคณะกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและอนุกรรมการฯ โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ด้วย