ประชุมคณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นางสาวกานดามณี กุลวานิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ กรุงเทพมหานคร,สถานีตำรวจส่วนภูมิภาค และรับฟังสรุปรายงานสถิติคดีการนั่งให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค (ภาค 1-9), ไลน์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2566