มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 15.45 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของนางมา พุทธวงศ์ ให้แก่ นายภูมิเศรษฐ พุทธวงศ์ ผู้รับเงินสงเคราะห์.