วันที่ 9 ของการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่น 62 (ภาคทฤษฎี)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 62 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษา ทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยในช่วงเช้า ว่าที่ร้อยตรีทรงพล สงวนจิตร อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด บรรยายหัวข้อ หลักการทำคำฟ้องและการต่อสู้คดี และอาจารย์ปฏิกร คงพิพิธ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 1 บรรยายหัวข้อ การพิจารณาคดีละเมิดอำนาจศาลเกี่ยวกับประพฤติผิดมรรยาททนายความ
สำหรับกำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 62 (ภาคทฤษฎี) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20, 22-26 มกราคม 2567 (16 วัน) เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร