วันที่ 11 ของการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่น 62 (ภาคทฤษฎี)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 62 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษา ทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยในช่วงเช้า อาจารย์สัตยา อรุณธารี ที่ปรึกษาคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรยายหัวข้อ การดำเนินคดีของผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จากนั้นช่วงบ่าย อาจารย์วีระศักดิ์ บุญเพลิง กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 3 บรรยายหัวข้อ การร้องสอด การขอหรือการเรียกเข้าเป็นคู่ความร่วม และ ร.ต.อ. ดร.สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรยายหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของทนายความในการดำเนินคดีอาญาพิเศษ

โดยมี ดร.พิษณุ โหระกุล กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

สำหรับกำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 62 (ภาคทฤษฎี) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20, 22-26 มกราคม 2567 (16 วัน) เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร