วันที่ 12 ของการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่น 62 (ภาคทฤษฎี)

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 62 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษา ทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยวันนี้  อาจารย์ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายหัวข้อ กระบวนการนิติเวช และนิติวิทยาศาสตร์กับการค้นหาความจริงในทางคดีแนวใหม่สำหรับทนายความในต่อสู้คดี

โดยมี ดร.พิษณุ โหระกุล กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

สำหรับกำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 62 (ภาคทฤษฎี) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20, 22-26 มกราคม 2567 (16 วัน) เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร