วันที่ 13 ของการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่น 62 (ภาคทฤษฎี)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 62 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษา ทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยในช่วงเช้า อาจารย์บุญเสริม นาคสาร รองเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายหัวข้อ วิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ จากนั้นช่วงบ่าย อาจารย์ภพพิสิษฐ์ สุขะพิสิษฐ์ บรรยายหัวข้อ วิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

สำหรับกำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 62 (ภาคทฤษฎี) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20, 22-26 มกราคม 2567 (16 วัน) เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร