วันที่ 15 ของการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่น 62 (ภาคทฤษฎี)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 62 (ภาคทฤษฎี) แก่นักศึกษา ทั้ง Onsite และ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการฝึกทักษะการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลงคดีบัญชีระบุพยาน โดย อาจารย์สวัสดิ์ เจริญผล กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ อาจารย์อัจฉรา แสงขาว กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ อาจารย์สยุม ไกรทัศน์ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ และอาจารย์กิตติพงษ์ วงศ์กิตติ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ

ช่วงบ่าย อาจารย์พรศักดิ์ สังข์สังวาล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 5 บรรยายหัวข้อ ทักษะการร่างฟ้องและการเขียนคำคู่ความ

สำหรับกำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 62 (ภาคทฤษฎี) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-20, 22-26 มกราคม 2567 (16 วัน) เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร