มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายเสริมศักดิ์ ทองรัศมี ให้แก่ นางมณี ทองรัศมี ผู้รับเงินสงเคราะห์