ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ เรื่อง แจ้งสถานที่สอบภาคทฤษฎี รุ่น 62

ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ
เรื่อง แจ้งสถานที่สอบภาคทฤษฎี รุ่น 62