ประชุมคณะทำงานจัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานกิจการระหว่างประเทศ สภาทนายความ ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ประจำปี 2567 โดย นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะทำงานฯ โดยที่ประชุมได้ประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ อาทิ การจัดการแข่งขัน และการกำหนดหัวข้อญัตติการแข่งขัน เป็นต้น.