นักศึกษา มรภ.สุราษฎร์ธานีศึกษาดูงานสภาทนายความ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียนสภาทนายความ และนายธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานสภาทนายความ พร้อมกล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา โครงสร้างและการบริหารงานของสภาทนายความ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพทนายความ เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของตนเองต่อไป