เปิดสอบปฏิบัติงานทางไลน์คอมพิวเตอร์ (วันสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการเปิดสอบปฏิบัติงานทางไลน์คอมพิวเตอร์ โดย นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เข้าพบปะและพูดคุย เพื่อทำความเข้าใจในการทำงาน จากนั้นเป็นการทดสอบข้อเขียน และทดสอบการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์.