อบรมการใช้แอพพลิเคชั่น สภาทนายความ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ร่วมรับชมการอบรมและสาธิตการใช้แอพพลิเคชั่นการฌาปนกิจสงเคราะห์ สภาทนายความ โดยบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด เพื่อพัฒนาการบริการแก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยเตรียมตัวเปิดทดลองใช้งานในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ซึ่งสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “สภาทนายความ On Mobile” ผ่านทาง App Store และ Google Play Store