ประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานระบบโซลาร์เซลล์ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานระบบโซลาร์เซลล์ ครั้งที่ 1/2567 โดย นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ อาทิ การพิจารณาศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานระบบโซลาร์เซลล์ เป็นต้น.