มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียนสภาทนายความ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายสมาน ภู่บึงไผ่ ให้แก่ นายสมชาย ภู่บึงไผ่ ผู้รับเงินสงเคราะห์