ประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักระงับข้อพิพาททางเลือก สภาทนายความ จัดประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์ และรองเลขาธิการ/ที่ปรึกษา และคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมได้ประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ อาทิ การเปิดการอบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นถัดไป เป็นต้น.