แนะแนวการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 62

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแนะแนวการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 62 โดยมีอาจารย์สวัสดิ์ เจริญผล กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ อาจารย์อัจฉรา แสงขาว กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ อาจารย์กิตติพงษ์ วงศ์กิติ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ และคณะทำงานฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับการฟังแนะแนวการสอบเป็นจำนวนมาก