อบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรงฯ ปี 67 จ.พังงา

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต2 จังหวัดพังงา ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ประจำปี 2567
และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง จริยธรรมและมรรยาททนายความ โดยมี นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ร่วมงานและเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมี นายสรรเพชร ทิพย์มณเฑียร ประธานสภาทนายความจังหวัดพังงา ให้การกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากประธานสภาทนายความในภาค 8 และทนายความเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก