แนะแนวเตรียมความพร้อมก่อนสอบ สนง. 1 ปี ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแนะแนวเตรียมความพร้อมก่อนสอบ กรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานฯ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีอาจารย์สวัสดิ์ เจริญผล กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ อาจารย์อัจฉรา แสงขาว กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ อาจารย์กิตติพงษ์ วงศ์กิติ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ และคณะทำงานฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้ารับการฟังแนะแนวการสอบเป็นจำนวนมาก