ประกาศสภาทนายความเรื่อง จัดทำซองพลาสติกใส่บัตรประจำตัวทนายความ จำนวน 10,000 ซอง

ประกาศสภาทนายความเรื่อง จัดทำซองพลาสติกใส่บัตรประจำตัวทนายความ จำนวน 10,000 ซอง