ประกาศสภาทนายความ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศจัดทำบัตร Smart Card ประเภทตลอดชีพและประเภทสองปี (ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2567) และขอประกาศจัดทำบัตร Smart Card ประเภทตลอดชีพและประเภทสองปี (ฉบับใหม่)

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศจัดทำบัตร Smart Card ประเภทตลอดชีพและประเภทสองปี (ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2567) และขอประกาศจัดทำบัตร Smart Card ประเภทตลอดชีพและประเภทสองปี (ฉบับใหม่) ดังนี้
1. รายละเอียด
– บัตร Smart Card ประเภทสองปี (โลโก้สีน้ำเงิน) จำนวน 20,000 ใบ ขนาด 85.60 x 53.98 x 0.80 mm., การพิมพ์บัตรด้านหน้า พิมพ์ 1 สี + เคลือบเงา, ด้านหลังพิมพ์ 2 สี + เคลือบเงา + invisible ink และ Chip Contact Memory 16Kbytes (พร้อมใช้งาน)
– บัตร Smart Card ประเภทตลอดชีพ (โลโก้สีแดง) จำนวน 50,000 ใบ ขนาด 85.60 x 53.98 x 0.80 mm., การพิมพ์บัตรด้านหน้า พิมพ์ 1 สี + เคลือบเงา, ด้านหลังพิมพ์ 2 สี + เคลือบเงา + invisible ink และ Chip Contact Memory 16Kbytes (พร้อมใช้งาน)