ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดทำบัตรประจำตัว

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดทำบัตรประจำตัว ดังนี้
1. รายละเอียด
– ประจำตัวผู้เข้ารับการอบรมวิชาว่าความ (สีฟ้า) กระดาษต่อเนื่อง (มีปรุสำหรับฉีก) ขนาด 9 นิ้ว x 5.5 นิ้ว ชนิด 1 ชั้น ด้วยกระดาษปอนด์ 150 แกรม ในกระดาษต่อเนื่องมีบัตรประจำตัว ขนาดบัตร 8.6 ซม. x 5.4 ซม. จำนวน 2 ใบ (มีปรุกลางระหว่างบัตรสำหรับพับ) พิมพ์หน้า-หลัง 1 สี มีพลาสติกสำหรับเคลือบบัตร มีสติ๊กเกอร์ขนาด 2.5 ซม. x 2.5 ซม. จำนวน 1 ดวงกรอบสำหรับติดรูป มีกาว 2 หน้า พิมพ์สีฟ้า จำนวน 7,000 ใบ และพิมพ์สีชมพู จำนวน 5,000 ใบ