ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดซื้อซองพลาสติกใส่บัตรประจำตัว

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดซื้อซองพลาสติกใส่บัตรประจำตัว ดังนี้ รายละเอียด ซองพลาสติกใส่บัตรพร้อมกริ๊ปเหล็ก ขนาด 6*9 ซม. หนา 13 มม. จำนวน 5,000 อัน