ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดทำสมุดใบอนุญาตทนายความ ประเภทตลอดชีพและประเภทสองปี

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดทำสมุดใบอนุญาตทนายความ ประเภทตลอดชีพและประเภทสองปี ดังนี้
1. รายละเอียด
– สมุดใบอนุญาตทนายความ ประเภทตลอดชีพ (สีแดง) ขนาด 4.45 x 3 นิ้ว ปกหุ้มหนังเทียม(สีแดง) Vanol CPB ติดกับเนื้อใน เคทอง 2 จุด ปั้มโลโก้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขนาด 3.5 x 3.5 เซนติเมตร พร้อมข้อความ “ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ” ขนาด 6.5 x 0.5 เซนติเมตร เนื้อในอาร์ตด้าน 113 แกรม (สีแดงอ่อน) พิมพ์ลายโลโก้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขนาด 1 x 1 ซม. 1 สี (สีขาว) จำนวน 18 หน้า (พิมพ์โลโก้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมข้อความ) จำนวน 10 หน้า พิมพ์กรอบสำหรับติดรูปถ่ายขนาด 2.5 x 2.5 นิ้ว จำนวน 5 หน้า 1 สี (สีดำ) และหน้าว่าง จำนวน 3 หน้า จำนวน 10,000 เล่ม
– สมุดใบอนุญาตทนายความ ประเภทสองปี (สีน้ำเงิน) ขนาด 4.45 x 3 นิ้ว ปกหุ้มหนังเทียม (สีน้ำเงิน) Vanol CPB ติดกับเนื้อใน เคทอง 2 จุด ปั้มโลโก้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขนาด 3.5 x 3.5 เซนติเมตร พร้อมข้อความ “ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ” ขนาด 6.5 x 0.5 เซนติเมตร เนื้อในอาร์ตด้าน 113 แกรม (สีน้ำเงินอ่อน) พิมพ์ลายโลโก้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขนาด 1 x 1 ซม. 1 สี (สีขาว) จำนวน 18 หน้า (พิมพ์โลโก้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมข้อความ) จำนวน 10 หน้า พิมพ์กรอบสำหรับติดรูปถ่ายขนาด 2.5 x 2.5 นิ้ว จำนวน 5 หน้า 1 สี (สีดำ) และหน้าว่าง จำนวน 3 หน้า จำนวน 5,000 เล่ม