ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดพิมพ์กระดาษทำหนังสือรับรองการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงหนี้

ประกาศสภาทนายความ
เรื่อง จัดพิมพ์กระดาษทำหนังสือรับรองการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงหนี้ ดังนี้
1. รายละเอียด
– ด้วยกระดาษการ์ดขาว ขนาด 8 x 11.25 นิ้ว ความหนา 120 แกรม พิมพ์ 2 สี (สีชมพูและสีน้ำเงิน) ปั้มทองโลโก้ จำนวน 5,000 แผ่น