ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดพิมพ์กระดาษทำหนังสือรับรองสำนักงาน

ประกาศสภาทนายความ
เรื่อง จัดพิมพ์กระดาษทำหนังสือรับรองสำนักงาน ดังนี้
1. รายละเอียด
– กระดาษการ์ดขาว ขนาด 8 x 11.25 นิ้ว ความหนา 120 แกรม พิมพ์ 1 สี (สีน้ำเงิน) ปั้มทองโลโก้ จำนวน 5,000 แผ่น