ปิดการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ได้เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรกฎหมายแรงงาน รุ่นที่ 1 ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.(พิเศษ) ดร.เดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความ นางสาวมนทวรรณ อุดม พาณิช ผู้อำนวยการกองนิติการ นายเกรียงไกร เจียมบุญศรี อนุกรรมการอำนวยการหลักสูตรกฎหมายแรงงาน และ อ.สุมิตร มาศรังสรรค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ผู้ดำเนินรายการตลอดหลักสูตรโดย อาจารย์วสันต์ชัย วัฒนวงศ์วิสุทธิ์ กรรมการอำนวยการหลักสูตรกฎหมายแรงงาน