ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ทนายความอาสาสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ขึ้นทะเบียนใหม่เป็นบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม ประจำปี 2567)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ทนายความอาสาสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ขึ้นทะเบียนใหม่เป็นบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม ประจำปี 2567)