ประชุมคณะทำงานคดีขอความช่วยเหลือกรณีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ได้จัดการประชุมคณะทำงานเรื่อง คดีขอความช่วยเหลือกรณีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มเลี้ยงสุกรปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะและลำน้ำแม่กลาง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายจรุงศักดิ์ ชะโกฏิ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะทำงานฯ โดยที่ประชุมได้ประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อไป.