ประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ ครั้งที่ 4/67

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ ครั้งที่ 4/2567 โดย นายทวีทรัพย์ นามขจรโรจน์ รองประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ สภาทนายความ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการฯ โดยที่ประชุมได้ประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ อาทิ การอบรมหลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 13 สรุปการจัดโครงการเสวนาวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น.