ชาวบ้าน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ร้องสภาทนายความ ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่หินปูนเขาอีบิด

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายประพนธ์ โตเผือก พร้อมด้วยชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้เดินทางมาสภาทนายความ เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีได้รับความเดือดร้อนจากของโรงโม่หินในพื้นที่ ซึ่งประกอบกิจการเหมืองแร่หินปูนบริเวณเขาอีบิด ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการระเบิดหินทุกวัน จนก่อให้เกิดฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนรำคาญในการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างยิ่ง
ในการนี้ นายไพโรจน์ จำลองราษฎร์ รองประธานอนุกรรมการฝ่ายคดีและปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงานคดีสิ่งแวดล้อม ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาทนายความ เพื่อพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไป