โครงการอบรมหลักสูตร “English for Notarial Services Attorney” รุ่นที่ 2 (หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร)

🎈โครงการอบรมหลักสูตร “English for Notarial Services Attorney” รุ่นที่ 2
(หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร)
.
🎈อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะการเขียน (Workshop) โดยสถาบันสอนภาษา AUA
.
🎈วันเสาร์ที่ 11 และ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
.
🎈**สงวนสิทธิเฉพาะทนายความเท่านั้น

.
🎈เหมาะสำหรับ
– ผู้สนใจขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
– ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

.
🎈ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
.
🎈สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 064-291-4095
หรือ Email : foreignaffairslawyerscouncil@gmail.com

🎈กรอกใบสมัครonlineที่ : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdGeOhQVAn…/viewform…

🎈**ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
.
🎈**รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น
.
🎈**หลักสูตรนี้มีขึ้นเพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ไม่ใช่การขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร