แสดงความยินดี นสพ.ข่าวสด ก้าวสู่ปีที่ 34

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท ข่าวสด จำกัด กรุงเทพมหานคร ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นางสาวณัฐสินี วันทมาตย์ รองหัวหน้าสำนักงาน สภาทนายความ ร่วมเป็นเกียรติและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ข่าวสด ก้าวสู่ปีที่ 34 โดยมีนายวุฒิเทพ เตชะภัทร บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ข่าวสด และนายสุรพงษ์ สุวรรณรินทร์ บก.ข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสด เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ