ประชุมวาระพิเศษ กรณีพบกากแร่สังกะสี และสารแคดเมียม

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการฝ่ายคดีและปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ  และที่ปรึกษา ร่วมประชุมวาระพิเศษผ่านระบบ Onsite และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) กรณีพบกากแร่สังกะสี และสารแคดเมียม ซึ่งเป็นสารอันตราย และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยร่วมหารือและกำหนดแนวทางต่อกรณีดังกล่าว เพื่อการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบต่อไป