ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4/2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบ Onsite และผ่านระบบออนไลน์ (LINE) โดยมี นายสมชาย ลิ้มสกุล ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการฯ โดยที่ประชุมได้ประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ อาทิ โครงการอบรมทนายความสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและเทคนิคสำหรับวิชาชีพทนายความ รุ่นที่ 1 รายงานความเคลื่อนไหวคดีสิทธิมนุษชนประจำเดือนมีนาคม 2567 เป็นต้น