ร่วมพิธีฌาปนกิจมารดาของประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี

อาลัย…
เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ที่วัดนครอินทร์ ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยนายพงษ์ศิริ ส่งศิลป์สอาด ประธานสภาทนายความจังหวัดชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย จันทพึ่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดสระบุรี นายอุทัย ไสยสาลี หัวหน้าสำนักงานสภาทนายความ และนายพงศ์พันธ์ เทสสิริ เลขาธิการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัดนนทบุรีและทนายความจำนวนมาก ได้เดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจ นางสมพร อมาตยกุล มารดาของนายศิริศักดิ์ อมาตยกุล ประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี
ขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่สมพร อมาตยกุล จงสู่สุคติในสัมปรายภพตราบนิรันดร์