มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายชำนาญ นาคีรักษ์ ให้แก่ นางสาวสลิลลา นาคีรักษ์ ผู้รับเงินสงเคราะห์