มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นางสาววิไลลักษณ์ สิทธิสมาน ให้แก่ นางรัชนี สิทธิสมาน, นายพงศกร สิทธิสมาน และเด็กชายจตุภูมิ สิทธิสมาน ผู้รับเงินสงเคราะห์