ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดทำซองกฐินพระราชทานสภาทนายความ ประจำปี 2567

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดทำซองกฐินพระราชทานสภาทนายความ ประจำปี 2567