ประกาศผังสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 61

ประกาศผังสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 61
สอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
**** สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแจ้งให้นักศึกษาผู้เข้ารับการสอบทุกท่าน ถือปฎิบัติในการเข้าสอบโดยเคร่งครัด ดังนี้
>>>> ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสาร นาฬิกาข้อมือ กระเป๋าสตางค์ กุญแจรถ และทรัพย์สินมีค่าใดๆ เข้าอาคารที่ใช้สอบและห้องสอบโดยเด็ดขาด
>>>> ทั้งนี้ ยกเว้นอุปกรณ์การเขียนที่ใช้ในการทำข้อสอบ กล่าวคือ ปากกาลูกลื่น ปากกาเน้นข้อความ ดินสอและยางลบ เท่านั้น
หมายเหตุ
-สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ จะไม่รับฝากสิ่งของหรือสัมภาระใดๆ ของนักศึกษา
-หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายจากการที่นักศึกษาได้นำทรัพย์สินที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาไว้ในอาคารที่ใช้สอบและห้องสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
ผังที่นั่งสอบ >>> Download