อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) เป็นวันที่ 7

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ขึ้น ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการอบรม มีหัวข้อดังนี้

– การเตรียมและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ บรรยายโดย อาจารย์มนต์ชัย ชนินทรลีลา ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

– การเตรียมคดี และการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บรรยายโดย อาจารย์ธีรทัย เจริญวงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567 โดย มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ.