ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดจ้างร้านทำอาหารในงานของสภาทนายความ

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดจ้างร้านทำอาหารในงานของสภาทนายความ