วิชาการสัญจรจังหวัดพัทลุง

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ โรงแรมศิวา รอยัล พัทลุง จังหวัดพัทลุง : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาการสัญจร จังหวัดพัทลุง เรื่อง “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 โดยมี นายโกสิทธิ์ บุญมณี ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับ นายโอฬาร กุลวิจิตร กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 กล่าวรายงาน นายโอภาส หนูชิด กรรมการสภาทนายความจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ดำเนินรายการ
นอกจากนี้ ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ/รองเลขาธิการสภาทนายความ นายโอฬาร กุลวิจิตร กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565” และ “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559” ซึ่งมีทนายความจังหวัดพัทลุงและทนายความภาค 9 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก