อบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายพิเชฐ คูหาทอง กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 4 เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 1/2567 หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย ณ โรงแรมเวลาดี จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 250 คน