ประกาศสำนักงานทะเบียนทนายความ เรื่อง การรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความและบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ

ประกาศสำนักงานทะเบียนทนายความ เรื่อง การรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความและบัตรประจำตัวสมาชิกสภาทนายความ
โดยประกาศรายชื่อผู้รับใบอนุญาตทนายความใหม่ นัดรับวันที่ 12 มิถุนายน 2567 และวันที่ 19 มิถุนายน 2567
** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร **
หมายเหตุ :
– สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2567 และวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป (ตามวันและเวลาราชการ)