ชมรมยิงปืนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมยิงปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินสำหรับทนายความและบุคคลทั่วไป (Combat Handgun Level 1)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ชมรมยิงปืนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมยิงปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินสำหรับทนายความและบุคคลทั่วไป (Combat Handgun Level 1) โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ มี ดร.สมพร หลุงเจริญ ประธานชมรมยิงปืนสภาทนายความ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดอบรม โดยมีคณะชมรมยิงปืนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว
สำหรับการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการหลักการทำงานของปืน ท่าการจับปืนที่ถูกต้อง วิธีการเล็งและการยิง ฯลฯ โดยจัดอบรมเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ สนามยิงปืน GT Shooting Centre อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา