ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 61

ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 61
กรณีสอบผ่านข้อเขียนภาคปฏิบัติ
ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภาคปฏิบัติ รุ่น 61 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบปากเปล่า โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าเข้ารับการฝึกอบรมหรือบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ✨ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567✨ โดยแบ่งการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบปากเปล่าออกเป็น 2 รอบ คือ
1. รายงานตัวรอบเช้าเวลา 08.00 – 08.30 น.
(เลขประจำตัว 263403 ถึง 605934)
2.รายงานตัวรอบบ่ายเวลา 12.00 – 12.30 น.
(เลขประจำตัว 605935 ถึง 618234)
สถานที่ ณ อาคารที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และให้เข้ารับการสอบปากเปล่าตามระเบียบและวิธีการตามที่สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความกำหนด
การแต่งกายเข้ารับการสอบปากเปล่า
🧑ชาย กางเกงสแล็คขายาวสีดำ เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีดำไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้าสีดำ
👩‍🦰หญิง สวมกระโปรงเสมอเข่าหรือกางเกงสแล็คขายาวสีดำ เสื้อเชิ้ตสีขาว รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ
>>>>> ผู้เข้าสอบฯสามารถแต่งกายตามเพศสภาพ หรืออัตลักษณ์ทางเพศของตน แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กล่าวมาข้างต้น
📌📌📌กรณีสอบไม่ผ่านข้อเขียนภาคปฏิบัติให้ดำเนินการดังนี้📌📌📌
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียนภาคปฏิบัติลงทะเบียนรักษาสถานภาพเพื่อรักษาผลการสอบภาคทฤษฎี และผลการฝึกภาคปฏิบัติไว้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือทางไปรษณีย์ (นับวันที่ไปรษณีย์ลงวันที่)
เอกสารประกอบการรักษาสถานภาพ
1.แบบฟอร์มการรักษาสถานภาพ
2.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการอบรมหรือสำเนาบัตรประชาชน
3.ภาพถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
4.ค่าธรรมเนียม 2,000.- บาท ทางไปรษณีย์ 2,050.- บาท
(สามารถโอนเงินรักษาสถานภาพทางไปรษณีย์ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อ สภาทนายความในพระบรมราชูถัมภ์ เลขที่บัญชี 948-0-22899-9)
ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 61>>> Download
แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ>>> Download