อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ทนายศักดิ์สิทธิ์ ธรรมฉัตรพร ทนายความจังหวัดชลบุรี

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 : นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ทนายศักดิ์สิทธิ์ ธรรมฉัตรพร ทนายความจังหวัดชลบุรี ณ วัดใหม่พระยาทํา ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี